برچسب: عکاسی با فلش

۱۴۰۰-۱۱-۰۳
اشتباهات عکاسی با فلاش
یکی از اشتباهات عکاسی استفاده نکردن از فلاش است.فلاش هایی که مقدار نورشان را به صورت خودکار تنظیم می کنند کار را از قبل خیلی راحت تر کرده اند،...
اطلاعات بیشتر