هدفمندی از برنامه می آید و برنامه ریزی از تجربه رفتن مسیر. برای رسیدن به هدفی که تعیین می کنید باید برنامه ریزی بر اساس مسیری که از مسیر دارید مشخص کنید. گاهی این مسیر برای شما مشخص نیست. پس باید به سراغ یک راه بلد بروید تا مسیر درست را به شما نشان داده و راهنمایی های لازم را گوشزد نماید.در تبلیغات هدفمند هم همین اصول در اولویت هستند. اینکه شما بدانید بهترین زمان تبلیغ و بهترین مکان تبلیغ کی و کجاست! سوال کوتاهی بود اما دانستن جواب دقیق این سوال کار آسانی نیست! برای اینکه بتوانید تبلیغاتی هدفمند و اصولی داشته باشید باید به جواب ها و اطلاعات بیشتری برسید تا در نهایت بتوانید جواب کی و کجا را به درستی بدهید.

تبلیغ ، کلمه ای که حتی گفتن آن هزینه بر است. ولی ایمان داشتن به تبلیغات می تواند شما را از صفر به صد برساند! چگونه؟ با تبلیغات هدفمند!

تعریف اصلی

بررسی مشتریان و بازار هدف، و تبلیغ در آن بازار برای بدست آوردن مشتری، تبلیغ هدفمند است. این جمله بسیار ساده و گویا است اما اکثر کسب و کارها برای اینکه تبلیغات موثری داشته باشند دچار مشکل در ایجاد یک تبلیغ و مهمتر از آن نحوه و زمان ارائه آن می شوند.چاره ی کار چیست؟

در ابتدا اهداف کسب و کار مشخص می شوند . سپس بررسی می شود که کسب و کار در چه مرتبه ای قرار دارد .و برای رسیدن به اهداف تجاری خود باید چه راه هایی را طی نماید.

در مرحله دوم باید شناخت کاملی از مشتریان و بازار هدف مشخص شود تا با تمرکز بر آن بتوان بیشترین نتیجه را از تبلیغات بدست آورد.اینکه چه نقشه تبلیغاتی را در پیش بگیریم همه با میزان هزینه ها رابطه مستقیم دارد.

اگر شما برای ایجاد بسترهای کسب و کار خود هزینه می کنید باید بدانید که برای موفقیت و معرفی کسب و کار خود باید هزینه های تبلیغاتی کنار بگذارید تا کار و بار شما به رونق برسد. قابل ذکر است که تبلیغ باید با شناسایی بازار هدف و به صورت  هدفمند انجام شود. تا از بهترین نتیجه برخوردار شود.

همانطور که در بالا دیدید این محتوای کوتاه حاوی اطلاعات کاملی در خصوص نحوه انجام بود. اما امروز دیگر این میزان از اطلاعات، کافی به نظر نمی رسد . باید با استانداردهای بازاریابی و تبلیغات، برنامه ریزی های لازم جهت حضور در رسانه ها را انجام داد. به همین منظور از این بخش به بعد ما تعریف جدیدی  انجام می دهیم و بهترین روش برای ایجاد برنامه ی تبلیغاتی موفق را به شما می گوییم.

مفاهیم تبلیغات هدفمند

مفاهیم تبلیغات هدفمند

چرا تبلیغ هدفمند؟

قبل از اینکه به سراغ تعریف جدیدی برویم می خواهیم بیان کنیم که چرا باید به سراغ هدفمندی تبلیغات حرکت کنیم؟ طبق آمارهای موجود، هر انسان شهر نشین که سرکار می رود، روزانه حداقل ۴۰ تبلیغ در طی روز مشاهده می کند! حال کدام تبلیغ روی او اثر می گذارد، بستگی به موارد زیر دارد:

  • محتوا و قدرت انتقال پیام تبلیغ
  • زمان تبلیغ
  • مکان (نوع رسانه) تبلیغ

بحث مان سر این است که چرا باید به فکر انجام تبلیغات هدفمند باشیم؟ بله با توجه به میزان تبلیغی که مخاطبین یک برند در روز مشاهده می کنند. مغز آنها سرشار از تبلیغاتی است تکراری که اثرگذاری را بسیار پایین می آورد. اثر گذاری تبلیغاتی بسیار مهم است. اینکه مخاطبان در هنگام نیاز به سرویس یا محصول، نام و تبلیغ شما را به یاد آورند و به دنبال آن بگردند. پس هر چقدر از نظر زمان بندی، انتخاب مکان تبلیغ و نوع پیام و قدرت انتقال آن بیشتر تمرکز کنیم. تبلیغات هدفمندی صورت گرفته و میزان اثر گذاری آن بیشتر خواهد بود.

با بررسی نیاز مشتریان، مکانهایی که در آنها حضور دارند. شناسایی رسانه ها موثر و انتخاب یک محتوای تبلیغاتی تاثیرگذار می توانیم به نتیجه های عالی برسیم.

برای دیدن مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.