استراتژی تبلیغات، طرحی برای جلب و ترغیب مشتری به منظور خرید یک محصول یا خدمات است. در تعریفی دیگر استراتژی تبلیغات به طرحی می گویند که مشتریان را ترغیب به خرید یا استفاده از خدمات کند. توضیح ساده است اما انجام کاری سخت! عناصر اساسی این طرح عبارتند از:

  1. خود محصول و مزایای آن.
  2. مشتریان و خصوصیات آنها.
  3. مزایای نسبی مسیرهای جایگزین که به موجب آن مشتری می تواند از محصول مطلع شود.
  4. بهینه سازی با توجه به محدودیت های بودجه ای.
.

در واقع این بدان معناست که اهداف باید روشن باشند، محیط باید درک شود، ابزارها باید رتبه بندی شوند و براساس منابع موجود انتخاب ها صورت گیرد. ارزیابی موثر محصول، تعریف بازار، تجزیه و تحلیل رسانه ها و انتخاب های بودجه منجر به یک برنامه مطلوب می شود.

روند توسعه استراتژی

برای توسعه و یا طراحی استراتژی تبلیغاتی نیاز است که موارد زیر بررسی شوند:

موقعیت برند (جایگاه برند و محصولاتش در بازار

مشتریان هدف (مشتریانی که مطمئنا از محصول یا سرویس شما استفاده می کنند)

رسانه های ارتباطی

پیاده سازی و مدیریت اجرای تبلیغات

بهبود عملکرد

مرحله اول موقعیت فعلی برند و محصولاتش در بازار مورد بررسی قرار می گیرد. اینکه برند تا به امروز چه کارهایی را صورت داده است. از چه ابزارها و رسانه هایی استفاده کرده. و اینکه نسبت به رقبا چه میزان سهم بازاری را در اختیار دارد. همه اینها جزئی از مرحله اول یعنی بررسی موقعیت و جایگاه برند هستند.

در مرحله دوم مشتریان اصلی و هدف برند مورد بررسی قرار می گیرند. معمولا مشتریان اصلی برند به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- آنهایی که حتما محصول برند را خریداری می کنند. ۲- آنهایی که تمایل زیادی به خرید دارند اما احتمال خریدشان کم است! در بررسی مشتریان اطلاعات کاملی از خصوصیات، رفتارها و علاقه مندی های مشتریان بدست می آید. این اطلاعات در آینده کمک شایانی به تدوین استراتژی می کند.

در مرحله سوم با توجه به اهداف و ابزارهای برند، و همچنین مشتریان بالقوه، رسانه ها انتخاب می شوند. ودر مرحله چهارم توسط روشهای تبلیغاتی متنوع با توجه به برنامه ریزی انجام شده کار تبلیغات استارت می خورد.

.

در مرحله آخر بازخورد و گزارش های لازم از تبلیغات انجام شده گرفته می شود .و بهینه سازی عملکرد برای انجام تبلیغاتی بهتر در آینده اتفاق می افتد.

تمامی این مراحل در برنامه ای مدون و دقیق نوشته شده و تحویل تیم اجرایی تبلیغات می شود. به این برنامه برنامه تبلیغاتی، یا برنامه بازاریابی (Marketing Plan) و یا نقشه راه (Road Map) گفته می شود.

 

استراتژی تبلیغات

مراحل تدوین برنامه تبلیغاتی

یک استراتژی تبلیغاتی مناسب دارای پلن تبلیغاتی و بازاریابی هدفمند است.

در پلن تبلیغاتی باید موارد زیر را مد نظر داشت:

تحقیقات بازار

نحوه تدوین پلن تبلیغاتی

یکپارچه سازی تبلیغات

مدیریت اجرایی

ارزیابی و نظارت

تحقیقات بازار

اگر محصول یا خدماتی دارید که مطمئن هستید در بازار خریدار دارد پس معطل نکنید! یک کارفرما یا مدیر ابتدا باید خود به محصول و یا خدمات شرکتش ایمان داشته باشد و بعد از دیگران بخواهد که به به استفاده از آن سرویس ایمان بیاورند.

در این بازار، خیلی ها را دیده ایم که حاضر نیستند روی کسب و کارشان هزار تومان هم تبلیغ کنند. بعد رویای فروش و افزایش آن را دارند. البته بسیاری از افراد را هم مشاهده کرده ایم که با تبلیغات غیرهدفمند هزینه های هنگفتی را از دست داده اند.

با توجه به این توضیحات ، اینجاست که اهمیت تحقیقات بازار بیشتر به چشم می آید. شما با شناسایی بازار می توانید نیاز مخاطبان خود را درک کنید. محل رفت و آمد آنها را بسنجید تا در زمان و مکان مناسب تبلیغ خود را ارائه دهید.

تدوین پلن تبلیغاتی

رای ایجاد یک نقشه تبلیغاتی مناسب ابتدا باید اهداف شرکت از ارائه محصول یا سرویس را مدنظر قرار داد. هدفگیری سرویس ارائه داده شده و شناسایی مخاطبان از مهمترین عوامل برای تدوین برنامه تبلیغاتی است.

سپس  با توجه به بودجه در نظر گرفته، راهکارهای تبلیغاتی بر روی میز مانند پازلی چیده شده و دسته بندی می شوند.در مرحله بعد با توجه به تحقیقات بازار انجام شده، جایگاه های تبلیغ مشخص شده و پلن برای ارائه آماده می گردد.

یکپارچه سازی

منظور از یک پارچه سازی تبلیغات، ایجاد راه کارهای ارتباط مستمر با مشتری برای افزایش خرید است. تبلیغات باید متداوم و با توجه به نیاز مشتری به شکل های مختلف انجام شود تا منجر به خرید شود. هیچ وقت شما با نشان دادن یکبار یک محصول نمی توانید آن را به مشتری بفروشید! پس راهکار یکپارچه سازی تبلیغات است.

مدیریت اجرایی تبلیغات

اجرای درست تبلیغات و همزمان انجام دادن آنها، می تواند مانند بمبی، کسب و کار شما را به تمام شهر معرفی کند. اینکه تبلیغات چگونه اجرا شود، بسیار مهم است.همانطور که نحوه گویش یک لطیفه از زبان افراد مختلف، امکان خنده آن را کم و زیاد می کند، نحوه اجرای تبلیغات نیز روی جذب مخاطب بسیار موثر است.

ارزیابی و نظارت

مدیریت بدون ارزیابی و نتیجه گیری بدون فایده است. در پایان تبلیغات باید استراتژی کار و بازخورد گرفته شده مورد ارزیابی قرار بگیرد.

برای دیدن مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.